Oštrenje i održavanje reznog alata

U procesu rezanja materijala nastaje habanje radnih površina reznog alata kao rezultat trenja materijala o grudnu i leđnu površinu alata. Habanje alata se očituje u abraziji površina, odnošenju mikrodijelova sa površine alata i u mikroskopskom struganju rezne oštrice.

Istrošenost alata je pokazatelj njegove raspoloživosti i funkcijonalnosti. U načinu računanja istrošenosti alata postoje dva pristupa, jedan je vremenski tj. u kom vremenskom preriodu je preporučeno od strane proizvođača da se određeni alat oštri ili servisira, a drugi je na osnovu dužina rezanja pod tim se smatra koliko određeni alata može da obradi materijala po dužinskoj mjeri. Iako moramo napomenuti da je prvi način računanja mnogo ispravniji. Kvalitetno i  pravovremeno održavanje reznog alata predstavlja bez sumnje veliku uštedu u troškovima proizvodnje.

Međutim kada dođe do pojave habanja, istrošenosti ili čak loma navažnije je ispravno oštrenje i servisiranje alata. Primjer nepravilnog oštrenja kružne pile prikazano je na sledećoj slici.

 

Posljedice nepravilnog oštrenja su mnogobrojne, a neke od njih su: loša obrada, lom zuba ili rezne oštrice, češća pojava zatupljenosti alata, skuplje održavanje itd.